2003/1 de 16 de gener de 2003

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Nou sistema d'ingrés de quotes de la Seguretat Social en el marc del sistema RED: cobrament per finestreta

Per tal de facilitar l'ingrés de les quotes a les empreses i als professionals que utilitzen el sistema RED, a partir de l'1 de febrer de 2003 la Tresoreria General de la Seguretat Social introduirà una nova funcionalitat: l'ingrés de quotes mitjançant el sistema de cobrament per finestreta.

Aquest Butlletí de Notícies RED dóna a conèixer les especificacions tècniques per sol·licitar aquest nou sistema de pagament de les quotes en el marc del sistema RED. El procediment de gestió del sistema de cobrament per finestreta s'explicarà a fons en un proper Butlletí de Notícies RED adreçat a tots els usuaris del sistema. No obstant això, ara us n'avancem les línies generals.

La sol·licitud d'ingrés de quotes amb la modalitat de cobrament per finestreta s'ha de fer a cada liquidació introduint l'indicador "V" al segment MPG (que es detalla a l'apartat següent).

Per cada document TC2 amb sol·licitud d'ingrés de cobrament per finestreta, la Tresoreria General de la Seguretat Social calcularà un document TC1, el contingut del qual es comunicarà a l'usuari mitjançant un justificant tècnic.

Durant el termini de presentació de la sol·licitud de cobrament per finestreta, l'usuari podrà modificar les dades transmeses enviant un altre TC2 que substitueixi l'anterior. Per cada document TC2 enviat amb sol·licitud d'ingrés de cobrament per finestreta, rebreu un justificant tècnic amb les dades del TC1 calculat.

Un cop s'hagi esgotat el termini de presentació de sol·licituds de cobrament per finestreta, s'enviarà a l'usuari un rebut de liquidació de cotitzacions per cada empresa inclosa a la sol·licitud d'ingrés de quotes amb aquesta modalitat, on constaran tots els conceptes relatius a la liquidació de quotes, com també les dades de capçalera de cobrament per finestreta. Aquest rebut de liquidació de cotitzacions substitueix el document de cotització de la sèrie TC1 actual.

L'import del rebut de liquidació de cotitzacions s'ha de fer efectiu dins del termini establert i s'ha d'ingressar a les entitats financeres a través dels diferents canals de pagament que han habilitat (finestreta física, caixers automàtics, banca telefònica, banca per Internet, etc.).

El rebut de liquidació de cotitzacions no certifica el pagament de les quotes si no es presenta juntament amb el justificant d'ingrés segellat o validat mecànicament per l'entitat financera.

Sol·licitud d'ingrés mitjançant el sistema de cobrament per finestreta

Per sol·licitar l'ingrés de les quotes a través del sistema de cobrament per finestreta, caldrà introduir l'indicador "V" (cobrament per finestreta) al segment MPG (modalitat de pagament).

Aquest segment s'haurà d'omplir en totes les liquidacions en les quals vulgui utilitzar-se aquest sistema per ingressar les quotes.

El segment MPG (modalitat de pagament) substitueix el segment DBA (dades bancàries) actual. Per això, tant les sol·licituds de cobrament per finestreta com les de càrrec en compte o saldos creditors han d'indicar-se al segment MPG.

No obstant això, només durant el mes de febrer s'admetran les sol·licituds de càrrec en compte o saldos creditors indicades al segment DBA. La nova versió de WinSuite transformarà els segments DBA en MPG durant aquest període provisional.

Segment MPG (modalitat de pagament)


Comentaris

*1 Obligatori a les modalitats de cobrament per finestreta, saldos creditors i càrrec en compte
*2 V= cobrament per finestreta C = càrrec en compte. Als saldos creditors es deixarà en blanc
*3 Obligatori a les modalitats de saldos creditors i càrrec en compte
EEEE0000DDCCCCCCCCDD
*4 Obligatori a les modalitats de saldos creditors i càrrec en compte
*5 Obligatori a les modalitats de saldos creditors i càrrec en compte. Ajustat a la dreta, amb zeros a l'esquerra.
*6 Obligatori a la modalitat de saldos creditors

ESTRUCTURA DEL SEGMENT |MPG
Referència Segment Dada Element Format Obligatori/
condicional
Posició Longitud del camp Valor Núm. format Taula Comentaris
MPG Modalitat de pagament C 70 *1
1.765 Capçalera de segment an...3 O 1 3 MPG
1.766 Modalitat de PAGAMENT O
1.767 Sol·licitud de modalitat de pagament an...3 O 4 1 *2
1.768 Codi de compte client (Entitat, Oficina, DC , CC ) an...3 C 5 20 *3
1.769 Tipus d'identificador del titular an...3 C 25 1 T-3 *4
1.770 Identificador del titular an...14 C 26 14 2 *5
1.771 Nom del titular an...31 C 40 31 *6

Autòmata

El segment és condicional (obligatori a les modalitats de cobrament per finestreta, càrrec en compte i saldos creditors).

El segment apareixerà després del segment EDTTT91 o EDTTT92 (en el cas dels saldos creditors).
Només es pot processar un segment MPG en cada liquidació (és a dir, en cada segment EMP).

Un mateix enviament (fitxer FAN) pot incloure liquidacions amb sol·licitud d'ingrés de les quotes a través del sistema de cobrament per finestreta, amb el sistema de domiciliació en compte, liquidacions amb saldos creditors i liquidacions sense modalitat de pagament (i en aquest cas no ha d'aparèixer el segment MPG).

Descripció dels camps
 • Sol·licitud de modalitat de pagament

  Obligatori a les sol·licituds de cobrament per finestreta, càrrec en compte i saldos creditors.

  V= cobrament per finestreta
  C= càrrec en compte

  Quan la liquidació sigui creditora, aquest camp es deixarà en blanc.
 • Codi de compte client:

  Obligatori a les modalitats de saldos creditors i càrrec en compte

  No cal omplir aquest camp quan sol·liciteu l'ingrés de quotes mitjançant el sistema de cobrament per finestreta.
 • Tipus d'identificador de titular i identificador del titular:

  Obligatori a la modalitat de càrrec en compte

  No cal omplir aquest camp quan sol·liciteu l'ingrés de quotes mitjançant el sistema de cobrament per finestreta.
 • Nom del titular:

  Obligatori als saldos creditors. Opcional amb la modalitat de càrrec en compte.

  No cal omplir aquest camp quan sol·liciteu l'ingrés de quotes mitjançant el sistema de cobrament per finestreta.
Autòmata

El segment és condicional (obligatori a les modalitats de cobrament per finestreta, càrrec en compte i saldos creditors).

El segment apareixerà després del segment EDTTT91 o EDTTT92 (en el cas dels saldos creditors).
Només es pot processar un segment MPG en cada liquidació (és a dir, en cada segment EMP).

Un mateix enviament (fitxer FAN) pot incloure liquidacions amb sol·licitud d'ingrés de les quotes a través del sistema de cobrament per finestreta, amb el sistema de domiciliació en compte, liquidacions amb saldos creditors i liquidacions sense modalitat de pagament (i en aquest cas no ha d'aparèixer el segment MPG).

Descripció dels camps
 • Sol·licitud de modalitat de pagament

  Obligatori a les sol·licituds de cobrament per finestreta, càrrec en compte i saldos creditors.

  V= cobrament per finestreta
  C= càrrec en compte

  Quan la liquidació sigui creditora, aquest camp es deixarà en blanc.
 • Codi de compte client:

  Obligatori a les modalitats de saldos creditors i càrrec en compte

  No cal omplir aquest camp quan sol·liciteu l'ingrés de quotes mitjançant el sistema de cobrament per finestreta.
 • Tipus d'identificador de titular i identificador del titular:

  Obligatori a la modalitat de càrrec en compte

  No cal omplir aquest camp quan sol·liciteu l'ingrés de quotes mitjançant el sistema de cobrament per finestreta.
 • Nom del titular:

  Obligatori als saldos creditors. Opcional amb la modalitat de càrrec en compte.

  No cal omplir aquest camp quan sol·liciteu l'ingrés de quotes mitjançant el sistema de cobrament per finestreta.

Requisits necessaris per acceptar una sol·licitud de cobrament per finestreta

 • Import per ingressar diferent de zero

  Es comprovarà que el resultat de la liquidació sigui un import per ingressar, és a dir, que al segment EDTTT91 hi consti una xifra diferent de zero.
 • Tipus de liquidació

  Només s'admetran les liquidacions normals (L00) presentades dins del termini reglamentari.
 • Règims admesos

  S'admetran les sol·licituds de cobrament per finestreta de tots els règims inclosos al sistema RED, amb les excepcions següents:

  - Règim Especial d'Artistes (0112)
  - Sistema Especial de Manipulació i Empaquetatge de Tomàquet Fresc (0134)
  - Règim Especial Agrari (0613)

  En futur aquests règims també s'integraran al sistema de cobrament per finestreta, càrrec en compte i saldos creditors.

Impressió del rebut de liquidació de cotitzacions

La impressió del rebut de liquidació de cotitzacions es durà a terme a través del mòdul d'impressió de WinSuite.

No obstant això, les empreses que s'acullin al sistema d'ingrés de cobrament per finestreta, però que no facin servir l'aplicació WinSuite (i, per tant, adaptin els missatges i imprimeixin els documents [TC2, TA.2, etc.] amb les seves aplicacions), podran sol·licitar a la Unitat d'Atenció a l'Usuari el format de fitxer "rebut de liquidació de cotitzacions" (RCB).

Complementary Content
${loading}