Procediment de prestació econòmica per part o adopció múltiples

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és la prestació econòmica per part o adopció múltiples?

És una prestació familiar no contributiva  de pagament únic, que es reconeix pel naixement o adopció de  dos o més fills per part o adopció múltiples.

Quins tràmits s'han de realitzar?

S'haurà de presentar:

  • El model de sol·licitud corresponent.
  • La documentació necessària per a acreditar la identitat i les circumstàncies determinants del dret.

On cal adreçar-se?

La sol·licitud i documentació exigida haurà de presentar-se en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.

El reconeixement del dret a la prestació econòmica és competència de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Quin és el termini per a sol·licitar la  prestació?

Es pot sol·licitar a partir de l'endemà del naixement o adopció múltiples.

El dret al reconeixement d'aquesta prestació prescriurà al cap de cinc anys, comptats des de l'endemà del naixement o adopció.

Complementary Content
${loading}