Procediment de Demanda de Treball

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és la Demanda d'ocupació?

És la sol·licitud d'un o diversos llocs de treball que realitza un treballador davant d'una Oficina d'Ocupació, Agència de Col·locació, Servici Europeu d'Ocupació o en el Registre de Demandants d'Ocupació en l'Exterior.

Qui pot sol·licitar-ho?

El treballador del mar, desocupat o no, que no estiga impossibilitat per al treball.

On cal adreçar-se?

Per a aquest tràmit, no cal emplenar cap imprès específic. El treballador del mar haurà de presentar en l'Oficina d'Ocupació Marítim que corresponga pel seu domicili amb la documentació corresponent.

Complementary Content
${loading}