Procediment de Prestació per Desocupació de Nivell Contributiu

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és la Prestació per Desocupació de Nivell Contributiu?

És una prestació econòmica que s'atorga a eixos treballadors que   a pesar de poder i voler treballar, perden el seu treball o veuen reduïda temporalment la seua jornada ordinària de treball.

Qui pot sol·licitar-ho?

Tots els treballadors del mar per compte aliè, tant els que reben retribució a salari com els a la part, que tinguen previst cotitzar per la contingència de Desocupació.

Quins tràmits s'han de realitzar?

S'haurà d'emplenar la Sol·licitud de Prestació per Desocupació, aportant-ne la documentació indicada en el model.

On cal adreçar-se?

En el Centre de l'Institut Social de la Marina que li corresponga pel seu domicili o per Internet a través de la seu electrònica del SEPE.

Complementary Content
${loading}