Procediment de sol·licitud del Conveni especial de treballadors que cessen en les prestacions de serveis o activitats.

Tot seguit es presenta el procediment general.

Qui pot sol·licitar-ho?

El treballador o assimilat que preste els seus servicis a dos o més empresaris en situació de pluriocupació i cesse en alguna o totes les activitats.

Quan ha de ser presentat?

En els:

  • 90 dies naturals a partir de la data causant.
    o
  • En qualsevol moment.

Els terminis de presentació influiran en el moment d'entrada en vigor del conveni.

Quins tràmits s'han de realitzar?

Hauran de presentar el Model TA-0040  i acreditar 1080 dies cotitzats en els 12 anys anteriors a la situació que dona origen a la sol·licitud.

On cal adreçar-se?

Via Presencial:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant.

Via telemàtica:

A través de la Seu Electrònica si disposa d'un certificat digital.

 

Complementary Content
${loading}