Procediment de sol·licitud del Conveni especial per a la cobertura de l'assistència sanitària a emigrants treballadors i pensionistes d'un sistema de previsió social estranger que retornen a territori nacional i als familiars d'aquests.

Tot seguit es presenta el procediment general.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els emigrants treballadors i pensionistes d'un sistema de previsió social estranger que retornen a territori nacional i als seus familiars.

Quan ha de ser presentat?

Qualsevol moment posterior a la data del seu retorn o desplaçament temporal al territori espanyol o al trasllat de la seua residència a Espanya.

Quins tràmits s'han de realitzar?

Hauran de presentar el Model TA-0040.

On cal adreçar-se?

Via Presencial:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant.

Via telemàtica:

A través de la Seu Electrònica si disposa d'un certificat digital.

Complementary Content
${loading}