Procediment de sol·licitud del Conveni especial durant les situacions de permanència en alta sense retribució, compliment de deures públics, permisos i llicències.

Tot seguit es presenta el procediment general.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els treballadors en alta sense retribucions, en compliment de deures públics, permisos i llicències que no donen lloc a excedència en el treball en què es mantinga l'obligació de cotitzar.

Quan ha de ser presentat?

En els:

  • 90 dies següents a la situació determinant del conveni especial.
  • En qualsevol moment.

(*) Els terminis de presentació influiran en el moment d'entrada en vigor del conveni.

Quins tràmits s'han de realitzar?

Hauran de presentar el Model TA-0040.

On cal adreçar-se?

Via Presencial:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant.

Via telemàtica:

A través de la Seu Electrònica si disposa d'un certificat digital.

Complementary Content
${loading}