Procediment d'alta, baixa i variació de dades en el Règim Especial de la Mar

Tot seguit es presenta el procediment general.

Qui pot sol·licitar-ho?

Compte d'altre: L'empresari està obligat a presentar i signar l'alta, la baixa i les variacions de dades del seu treballador.

Compte propi: El treballador està obligat a presentar i signar l'alta, la baixa i les variacions de dades.

Quins tràmits s'han de realitzar?

Compte d'altre:

ALTA I VARIACIONS:
Mitjançant el Model TA2/S
BAIXA:
Models TA2/S i TA2/S-(Simplificat)

Compte propi:

ALTA, BAIXA, VARIACIONS:
Mitjançant el model TA.0825

On cal adreçar-se?

En les Direccions Provincials i Locals de l'ISM.


NOTA: L'alta, la baixa i les variacions de dades  dels treballadors per  compte aliè també es podran tramitar a través del Sistema RED.

Complementary Content
${loading}