Procediment de sol·licitud del Conveni especial per als inclosos al camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social Espanyol que passen a prestar serveis a l'Administració de la Unió Europea

Tot seguit es presenta el procediment general.

Qui pot sol·licitar-ho?

Subjecte que entre al servici de la Comunitat Europea.

Quan ha de ser presentat?

Dos terminis
En els:

  • 90 dies següents a la situació que dona origen a la subscripció
    o
  • En qualsevol moment.

Els terminis de presentació influiran en el moment d'entrada en vigor del conveni.

Quins tràmits s'han de realitzar?

Hauran de presentar el Model TA-0040.

On cal adreçar-se?

Via Presencial:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant.

Via telemàtica:

A través de la Seu Electrònica si disposa d'un certificat digital.

Complementary Content
${loading}