Assistència Sanitària

A continuació es presenta el procediment general.

Què és l'assistència sanitària de la Seguretat Social?

És la prestació de servicis mèdics i farmacèutics necessaris per a conservar o restablir la salut de les persones protegides, entre d'altres:

  • Treballadors afiliats i donats d'alta, pensionistes, perceptors de prestacions periòdiques de la Seguretat Social i desocupats que hagen esgotat la prestació o el subsidi per desocupació.
  • Familiars i assimilats dependents dels anteriors.

Quins tràmits s'han de fer per tindre dret a l'assistència sanitària?

L'assegurat, mentres sol·licita l'afiliació i l'alta o la sol·licitud de pensió o una altra prestació periòdica de la Seguretat Social, pot formalitzar el document de reconeixement d'assistència sanitària per als seus beneficiaris  a les oficines de la Seguretat Social corresponents.

On es tramita la targeta sanitària?

Amb el document de reconeixement del dret a l'assistència sanitària pot sol·licitar la targeta sanitària al centre de salut que li corresponga.

El centre de salut  tramitarà l'emissió de la targeta sanitària individual per a l'assegurat i per a cada un dels seus beneficiaris, i l'enviarà el seu domicili.

Qui reconeix el dret a l'assistència sanitària?

L'Institut Nacional  de la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina, si escau, tenen la competència per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària.

Quan s'extingix el dret a l'assistència sanitària?

  • Quan es perden les condicions requerides per a ser assegurat o beneficiari del dret?
  • Per defunció.
Complementary Content
${loading}