Assegurança escolar

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és l'Assegurança Escolar?

És una assegurança que protegeix els estudiants menors de 28 anys, des de 3r de l'ESO fins al tercer cicle universitari, contra l'accident escolar, la malaltia o l'infortuni familiar i els atorga prestacions mèdiques, farmacèutiques i econòmiques, segons el cas.

Quins tràmits s'han de realitzar?

S'haurà de presentar:

  • El model de sol·licitud corresponent.
  • La documentació necessària per a acreditar la identitat i les circumstàncies determinants del dret.

 On cal adreçar-se?

La sol·licitud i documentació necessàries s'han de presentar en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.

El reconeixement del dret correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Quan se sol·liciten les prestacions sanitàries?

Excepte en el cas d'accident escolar, les prestacions sanitàries se sol·licitaran amb caràcter previ a l'assistència.

Quin termini hi ha per a sol·licitar les  prestacions econòmiques?

Prestacions derivades d'accident escolar: un any.

Despeses de sepeli, infortuni familiar i altres prestacions econòmiques: cinc anys.

Complementary Content
${loading}