Auxili per defunció

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és l'auxili per defunció de la Seguretat Social?

És una ajuda econòmica que es reconeix a qui hagen suportat les despeses del sepeli del causant mort.

Quins tràmits s'han de realitzar?

  • Emplenar el model de sol·licitud d'Auxili per Defunció.
  • La documentació personal i l'específica que s'indica en el model de sol·licitud.

On cal adreçar-se?

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Els treballadors del mar hauran de presentar-la en les Direccions Provincials de l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement del dret correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), excepte per als treballadors del mar, ja que en este cas correspon a l'Institut Social de la Marina (ISM); quan la defunció derive d'un accident laboral, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Quan se sol·licita l'auxili per defunció?

Dins dels  cinc anys posteriors a la data de defunció.

Complementary Content
${loading}