Procediment de paternitat

 

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és la prestació per paternitat?

És un subsidi que es reconeix als treballadors que suspenguen el contracte laboral o cessen l'activitat laboral, durant els dies legalment establits, amb motiu del naixement d'un fill, adopció o acolliment.

Quins tràmits s'han de realitzar?

S'haurà de presentar:

  • La sol·licitud en els models normalitzats establits per l'Administració de la Seguretat Social.
  • La documentació personal i específica, d'acord amb cada cas, tal i com s'informa en el model de sol·licitud.

On cal adreçar-se?

El procediment per al reconeixement del dret s'iniciarà a instància de l'interessat, mitjançant sol·licitud dirigida a la Direcció Provincial de l'Entitat Gestora corresponent Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o Institut Social de la Marina (ISM).

  Quan finalitza la prestació?

Transcorregut el període de suspensió legalment establit.

Complementary Content
${loading}