Procediment de sol·licitud del Conveni especial per als treballadors que tinguen la condició de funcionaris o empleats d'organitzacions internacionals intergovernamentals.

Tot seguit es presenta el procediment general.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els espanyols que ostenten la condició d'empleats o funcionaris d'organismes internacionals intergovernamentals.

Quan ha de ser presentat?

En qualsevol moment.

Quins tràmits s'han de realitzar?

Hauran de presentar el Model TA-0040.

On cal adreçar-se?

Via Presencial:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant.

Via telemàtica:

A través de la Seu Electrònica si disposa d'un certificat digital.

Complementary Content
${loading}