Procediment d'Inscripció de l'Empresari

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és la Inscripció de l'empresari?

És l'acte administratiu pel qual la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna l'empresari un número per a la seua identificació en el respectiu Règim del sistema de la Seguretat Social.

Qui pot sol·licitar-ho?

L'empresari que per primera vegada contracte treballadors abans de l'inici de l'activitat o l'ocupador al Sistema Especial per a Empleats de Llar.

Quins tràmits s'han de realitzar?

S'ha de fer la sol·licitud mitjançant el model TA.6 i la documentació exigible  segons el Règim de la Seguretat Social en el qual s'inscriga. Si este és per a Empleats de Llar s'utilitza el model TA.6-0138  _LLAR.

On cal adreçar-se?

Via presencial:

Haurà d'anar  a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més propera al seu domicili d'activitat.

Via telemàtica:

A través de la Seu Electrònica si disposa d'un certificat digital.

En el moment de sol·licitar la inscripció ha de fer constar l'entitat gestora o col·laboradora per les que opta per a cobrir el risc AT  i MP .

 

Complementary Content
${loading}