Demanda de Treball

Procediment

Procediment de Demanda de Treball

Informació general


Objecte:

És la sol·licitud d'un o més llocs de treball que realitza un treballador del mar, desocupat o no, a una oficina d'ocupació, una agència de col·locació, al Servici Europeu d'Ocupació o al Registre de Demandants d'Ocupació a l'Exterior.

Requisits:
 • Ser espanyol o nacional d'un país membre de l'Espai Econòmic Europeu.
 • Ser treballador estranger no comunitari amb reconeixement d'accés al mercat nacional de treball. 
 • Estar en edat laboral. 
 • No estar impossibilitat per al treball. 
 • Llibreta de navegació marítima si l'ocupació implica l'embarcament.

Més informació sobre requeriments

Documentació:
 • Cartilla de la Seguretat Social en cas d'haver treballat amb anterioritat a Espanya.
 • Justificant de titulació professional o acadèmica si se'n té.

Segons el país d'origen, caldrà presentar la següent documentació addicional:

 • Treballadors amb nacionalitat espanyola i de la resta de països de l'Espai Econòmic Europeu:
  • Document nacional d'identitat (DNI), targeta d'identitat o passaport en vigor.
 • Treballadors resta de països:
  • Número d'identitat d'estrangers (NIE).
  • Certificació corresponent de l'Àrea o Dependència Provincial de Treball i Afers Socials o permís de treball en vigor.
On tramitar-ho:

A l'Oficina d'Ocupació Marítima, a una agència de col·locació, al Servici Europeu d'Ocupació o al Registre de Demandants d'Ocupació a l'Exterior que corresponga al domicili de l'interessat.

Altres dades d'interés:

Una volta feta la sol·licitud, el demandant d'ocupació queda inscrit per participar i beneficiar-se dels servicis que s'ofereixen per la inserció laboral. A més, se li procurarà una targeta justificativa.

Complementary Content
${loading}