Bide exekutiboa erabilita dirua biltzea

Prozedura

Betearazpen bidean dagoen diru-bilketa prozedura

Informazio orokorra


Helburua:

Borondatez ordaintzeko aldia amaitu ondoren, Gizarte Segurantzari zor zaizkion ordainketak jasotzea, Premiamendu Erabakiaren bidez eta, hala badagokio, araudian zehaztutako jarduketa exekutiboen bidez.

Subjektuak:

Gizarte Segurantzarekin zorretan egoteagatik prozedura exekutiboa hasi zaien pertsonak.

Inprimakiak:
 • Zorra ordaintzeko, Premiamendu Erabakiarekin batera datorren “ordainketa dokumentua” dago.
 • Ez dago Gora Jotzeko Errekurtsoa aurkezteko eredu ofizialik.
Dokumentazioa:
 • Identifikazio dokumentua
 • Gora Jotzeko Errekurtsoa
 • Gora Jotzeko Errekurtsoaren oinarriak ezartzen dituen Dokumentazioa
Non egin:
 • Ordainketa Premiamendu Erabakian agertzen den kontu-zenbakian bakarrik egin ahal izango da, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorraren bilketa-organoen Finantza Erakundeetan edo Agente Laguntzaileetan, dirutan, araudietan ezarritako baldintzak betetzen dituen txeke bidez, transferentzia bidez edota zordunketa- zein kreditu-txartel bidez, Gizarte Segurantzaren Egoitza Elektronikoa erabiliz.
 • Gora Jotzeko Errekurtsoaren izapideak egiteko, dagokion Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren Zuzendaritza Probintzialera jo beharko da; gainera, Zuzendaritza Probintzialean bertan aurkeztu ahal izango da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 legearen 38. artikuluan adierazitako lekuetako edozeinetan.
Epeak:
 • Ordainketa premiazko prozeduraren edozein unetan onartuko da, baldin eta bahitutako ondasunen adjudikazioa baino lehen egiten bada (gainordainak, interesak eta sortutako kostuak barne):

  • Ordainketa Premiazko Probidentzia jaso eta hurrengo 15 egunetan egiten baldin bada, ezin izango dira eskatu berandutzeagatiko interesak.

  • Ordainketa Premiamendu Erabakia jaso ondorengo 15 egun igaro ondoren egiten bada, berandutzeagatiko interesak eskatu ahal izango dira (% 25 areagotutako legezko interesa); diru-sarrera egiteko arauzko epearen amaieratik ordainketaren egunera arte sortutakoak ordainketa nagusirako, eta Premiamendu Erabakia ordaintzeko epea amaitzen denetik aurrerakoak gainordainerako (horren kalkulua eta likidazioa Diru-bilketa Exekutiboko Unitatean eskatu beharko da).

 • Interesdunek Gora Jotzeko Errekurtsoa jarri ahal izango dute, Premiamendu Erabakia jaso eta hilabeteko epean, honako arrazoi hauengatik:

  • Ordainketa.
  • Zorra atzeratzeko, barkatzeko edo prozedura eteteko baimena.
  • Preskripzioa.
  • Akats materiala edo aritmetikoa zorra zehaztean.
  • Likidazio aktak edo horietatik sortutako erabakiek edo kuoten autolikidazioek sorrarazten dituzten zor erreklamazioen jakinarazpenik eza, hala dagokionean.

Aipatutako arrazoiengatik errekurtsoa jartzeak premia prozedura etengo du, bermerik aurkeztu behar izan gabe, dagokion erabakia jakinarazten den arte.

Eragina:

Premiamendu Probidentzian ezarritako epearen barnean zordunak Betearazpen bideko Diru-bilketa eteten ez badu, honako jarduketa hauek gauzatuko dira:

Zordunak prozesua eteten badu, dagokiona ordainduz, edo Gora Jotzeko Errekurtsoa balioztatzen bada:

Iraungipena:

Dagozkion zorrak kitatzen direnean, zor nagusia, gainordaina, interesak (hala dagokionean) eta kostuak barne.

Beste datu interesgarri batzuk:
Complementary Content
${loading}