Procediment de sol·licitud del Conveni especial d'assistència sanitària respecte de treballadors espanyols que realitzen una activitat per compte propi a l'estranger

Tot seguit es presenta el procediment general.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els emigrants espanyols, treballadors per compte propi, quan la seua activitat es realitze en un país amb el que Espanya no haja ratificat norma internacional de Seguretat Social o que tenint-la, aquesta no regule o garantisca degudament la prestació sanitària.

Quan ha de ser presentat?

En qualsevol moment.

Quins tràmits s'han de realitzar?

Hauran de presentar el Model TA-0040.

On cal adreçar-se?

Via Presencial:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant.

Via telemàtica:

A través de la Seu Electrònica si disposa d'un certificat digital.

Complementary Content
${loading}