Prestació de paternitat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Procediment

Procediment de paternitat

Informació General


Objecte:

La prestació de paternitat protegix el dret del treballador a percebre un subsidi durant els dies de suspensió del contracte de treball, o cessació en l'activitat, en cas de naixement d'un fill, adopció o acolliment.

Prestació:

La prestació econòmica consistix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establida per a la prestació d'incapacitat temporal per contingències comunes.

Quan s'inicia la prestació:

Es pot percebre el subsidi durant el període comprés:

  • Des de l'acabament del permís retribuït per naixement del fill, o des de la resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció, o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, adopció o acolliment.
  • Fins que acabe el descans per maternitat o immediatament després d'este descans, sempre que es gaudisca del descans corresponent

Més informació sobre l'inici de la prestació

Duració:

El període màxim de duració serà de fins a:

4 setmanes ininterrompudes, ampliables a 2 dies més per cada fill a partir del segon en els casos de part, adopció o acolliment múltiples.

Podrà gaudir-se, en règim de jornada completa o parcial, d'un mínim del 50%, amb l'acord previ amb l'empresari, i és compatible i independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat.

Més informació sobre la duració

Beneficiaris:

En cas de part, el descans per paternitat correspon exclusivament a l'altre progenitor.

En el supòsit d'adopció o acolliment només correspon a un dels progenitors, a elecció dels interessats si ambdós treballen, excepte quan un d'ells haja gaudit totalment del permís de maternitat, ja que en este cas el subsidi de paternitat es reconeix a favor de l'altre progenitor.

Més informació sobre beneficiaris

Requisits:

  • Estar afiliat i donat d'alta o en situació assimilada a la d'alta.
  • Tindre cobert un període de cotització de 180 dies dins els 7 anys immediatament anteriors a la data d'inici del període de suspensió o del permís o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral, abans de la data esmentada.

Més informació sobre requeriments

Responsable:

Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o Institut Social de la Marina (ISM) 

Impresos:

Les sol·licituds es formularan en els models normalitzats establits per l'Administració de la Seguretat Social.

Sol·licitud de paternitat.

Documentació:

General per a tots els casos: La documentació que acredite la identitat del treballador i la cotització a la Seguretat Social.

Més informació sobre documentació

Terminis:

El termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat és de 30 dies comptats des de la recepció de la sol·licitud de l'interessat per l'Entitat Gestora.

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des de l'endemà del fet causant, sense perjuí que els efectes d'este reconeixement es produïsquen a partir dels 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

Més informació sobre terminis

Altres dades d'interés

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}