Outros datos de interese

Outros datos de interese

A aplicación do convenio permite avaliar o dereito a percibir prestacións por continxencias que tiveran lugar con anterioridade á data da súa entrada en vigor. Porén, o aboamento destas prestacións non se efectuará en ningún caso por períodos anteriores á dita data.

Complementary Content
${loading}