Altres dades d'interés

Les prestacions que hagen sigut concedides per un o ambdós països abans de l'entrada en vigor del Conveni, seran revisades, a petició dels interessats, a la seua empara.

L'aplicació del Conveni permet l'examen del dret a prestacions per contingències que hagueren tingut lloc amb anterioritat a la data de la seua entrada en vigor, si bé l'abonament no s'efectuarà per períodes anteriors a la data esmentada, llevat que la legislació interna ho permeta.

Complementary Content
${loading}