Outros datos de interese

As prestacións que fosen concedidas por un ou ambos os países antes da entrada en vigor do convenio, serán revisadas, a petición dos interesados, ao abeiro deste.

A aplicación do convenio permite o exame do dereito a prestacións por continxencias que tiveran lugar con anterioridade á data da súa entrada en vigor, se ben o abono destas non se efectuará por períodos anteriores á devandita data, salvo que a lexislación interna o permita.

Complementary Content
${loading}