Beste datu interesgarri batzuk.

Hitzarmena indarrean sartu aurretik horietako herrialde batek edo biek emandako prestazioak, aztertu egingo dira, interesdunek hala eskatuta, beraren eredura.

Hitzarmenaren aplikazioak indarrean sartu aurretik izandako kontingentziengatiko prestazioetarako eskubideak aztertzea ahalbideratzen du. Hala ere, data hori baino aurreragoko epealdiekiko ordainketarik ez da egingo, barneko araudiak baimentzen duenean izan ezik.

Complementary Content
${loading}