Altres dades d'interès

Les prestacions concedides per un o per tots dos països abans de l'entrada en vigor del Conveni seran revisades, a petició dels interessats, a l'empara d'aquest nou conveni.

L'aplicació del Conveni permet examinar el dret a prestacions derivades de contingències que es van produir abans de l'entrada en vigor d'aquest text normatiu, però en cap cas no s'abonaran prestacions per períodes anteriors a l'entrada en vigor, tret que la legislació interna ho permeti.

Complementary Content
${loading}