Beste datu interesgarri batzuk

Beste datu interesgarri batzuk

Hitzarmenaren aplikazioak indarrean sartu aurretik izandako kontingentziengatiko prestazioetarako eskubideak aztertzea ahalbideratzen du. Hala ere, data hori baino aurreragoko epealdiekiko ordainketarik ez da inola ere egingo.

Complementary Content
${loading}