Altres dades d'interés

Altres dades d'interés

L'aplicació del Conveni permet l'examen del dret a prestacions per contingències que hagueren tingut lloc amb anterioritat a la data de l'entrada en vigor, si bé l'abonament d'aquestes no s'efectuarà en cap cas per períodes anteriors a aquesta data.

Complementary Content
${loading}