Altres dades d'interès

  • Per a la determinació dels drets originats a l'empara del conveni es tindran en compte el període d'assegurança, de cotització o d'ocupació acreditada sota la legislació d'un estat part abans de la data d'entrada en vigor d'aquest.

  • Les prestacions que s'hagin denegat o reconegut per un o diversos estats part abans de l'entrada en vigor del conveni es revisaran, a petició dels interessats, a l'empara d'aquest. En canvi, no es revisaran les prestacions abonades en un pagament únic.

  • L'aplicació del conveni permet examinar el dret a prestacions per contingències que hagin tingut lloc abans de la data de la seva entrada en vigor, encara que el seu abonament només tindrà els efectes retroactius previstos a la legislació de l'estat part que les reconegui i no es farà per als períodes anteriors a la seva vigència.
Complementary Content
${loading}