Entrada en vigor

El Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social  constitueix un instrument de coordinació de les legislacions de Seguretat Social, en matèria de pensions dels diferents Estats Iberoamericans que el ratifiquin i que, a més a més, subscriguin l'Acord d'Aplicació.

El Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social es va signar el 10 de novembre de 2007. L'entrada en vigor s'ha produït l'1 de maig del 2011,   després de ser ratificat per set Estats. No obstant això, perquè l'entrada en vigor en els Estats Part que l'han ratificat esdevingui efectiva cal que els Estats Part esmentats subscriguin l'Acord d'Aplicació que el desplega.

Fins ara, les dues condicions assenyalades en l'apartat anterior han estat satisfetes per Espanya, Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, El Salvador, Equador, Paraguai, Portugal i Uruguai. A Espanya i Bolívia el Conveni té efectivitat des de l'1 de maig de 2011, al Brasil des del 19 de maig de 2011, a l'Equador des del 20 de juny de 2011, a Xile des de l'1 de setembre de 2011, a l'Uruguai des de l'1 d'octubre de 2011, al Paraguai des del 28 d'octubre de 2011, a El Salvador des del 17 de novembre de 2012, a Portugal des del 21 de juliol de 2014 i a l'Argentina des de l'1 d'agost de 2016.

Si hi ha Convenis bilaterals de Seguretat Social entre dos Estats Part, s'aplicaran les disposicions que siguin més favorables per a l'interessat. En el cas d'Espanya hi ha Convenis bilaterals amb Argentina, Brasil, Xile, Equador, Paraguai i Uruguai.

Els textos del Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social  i de l'Acord d'Aplicació es van publicar al Butlletí Oficial de  l'Estat de 8 de gener de 2011.

Complementary Content
${loading}