Persones a les quals s'aplica el Conveni

A les persones, amb independència de la seva nacionalitat, que treballin o hagin treballat en un o diversos estats part, i també als seus familiars beneficiaris i drethavents.

Complementary Content
${loading}