Procediment de Renda Activa d'Inserció

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és el Programa de Renda Activa d'Inserció?

És un programa  que té com a objectiu incrementar les oportunitats de retorn al mercat de treball de determinats col·lectius de treballadors desocupats. Inclou l'abonament d'una prestació econòmica, denominada renda activa d'inserció, vinculada a la realització de les accions en matèria de polítiques actives d'ocupació que no comporten retribucions salarials.

Qui pot sol·licitar-ho?

Treballadors del Mar en situació de desocupació que acrediten especials necessitats econòmiques i dificultat per a trobar faena.

Quins tràmits s'han de realitzar?

S'haurà d'emplenar la Sol·licitud de la Renda Activa d'Inserció, i aportar la documentació necessària.

On cal adreçar-se?

En el Centre de l'Institut Social de la Marina que li corresponga pel seu domicili o per Internet a través de la seu electrònica del SEPE.

Complementary Content
${loading}