2007/03 de 14 de febrer de 2007

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Comunicació de l'ocupació 'c'

En relació amb el Butlletí de Notícies RED 2007/2 en el qual s'indicava l'obligatorietat de comunicar en les sol·licituds d'alta o variació de dades la situació "c", per tractar-se de períodes en baixa per incapacitat temporal i altres situacions amb suspensió de la relació laboral amb obligació de cotització, es realitzen les precisions següents:

  • Atés que les empreses incorporades al Sistema RED comuniquen per aquest mitjà les situacions d'incapacitat temporal (Fitxers FDI), no hauran de comunicar la situació "c".

  • Les empreses que no estan incorporades al Sistema RED hauran de comunicar la variació de l'ocupació "c" per incapacitat temporal, en suport paper, en les administracions de la Seguretat Social.

  • No obstant això, les empreses acollides al Sistema RED que estiguen excloses de la cotització per incapacitat temporal o siguen col·laboradores en la gestió d'aquesta mateixa situació, tant per contingències comunes o per accidents de treball, i que no tinguen obligació de comunicar els informes mèdics a l'INSS , han de comunicar a través d'afiliació la variació de l'ocupació "c" quan la situació d'incapacitat temporal derive de la contingència per la qual estiguen excloses o siguen col·laboradores. Provisionalment, l'anotació d'aquestes ocupacions "c" es podrà realitzar a través del Sistema RED, encara que s'hagen excedit els sis dies reglamentaris existents per a les variacions de dades, sempre que el treballador continue d'alta a l'empresa.

  • No és necessària la comunicació a través de l'afiliació (sol·licituds d'alta o variacions de dades) de l'ocupació "c" en les situacions de maternitat, risc durant l'embaràs, incapacitat temporal de pagament directe i suspensió del contracte de treball per Expedient de Regulació d'Ocupació, ja que serà la mateixa entitat gestora o col·laboradora la que remetrà aquesta informació a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  • En tots els casos en què existisca obligació de cotitzar per l'ocupació "c", aquesta s'ha de reflectir en la relació nominal de treballadors (Fitxer FAN o TC2 paper).

  • Els treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, que tinguen coberta la protecció dels riscos d'AT i MP no hauran de comunicar la situació "c" per incapacitat temporal, ja que és l'entitat que tinga assumit el risc qui proporciona aquesta informació a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Comunicació de l'ocupació 'b'

Davant les consultes realitzades, es fa necessari aclarir que no s'ha de comunicar l'ocupació "b", tant en els fitxers d'afiliació com en el fitxer FAN, quan per l'activitat econòmica de l'empresa corresponga aplicar un tipus superior al previst per a aquesta ocupació.

En tot cas, sí que s'ha de comunicar en les altes en el Règim Especial de Representants de Comerç (Règim 0121 no inclòs en el Sistema RED).

Pròrroga del termini per a comunicar les ocupacions

A causa de les dificultats expressades per les empreses per a comunicar les ocupacions dels seus treballadors abans del 15 de febrer, es modifica la data donada per a l'anotació en termini fins al dia 28 de febrer.

Butlletí de Notícies RED 2007/3


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Butlletí de Notícies RED 2007_3 Descargar documento Butlletí de Notícies RED 2007_3. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,39 KB) 14/02/2007
Complementary Content
${loading}