2007/05 de 26 d'abril de 2007

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

DNI Electrònic en el Sistema RED

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS ) en la seua aposta per continuar a l'avantguarda de la innovació tecnològica i facilitar el compliment de les obligacions de les empreses amb la TGSS  , ha decidit utilitzar el DNI  electrònic com ferramentes per a garantir la seguretat en les comunicacions en el Sistema  RED .

Per aquest motiu, s'ha establit un Conveni de Col·laboració entre la Secretaria d'Estat de Seguretat Social i la Secretaria d'Estat de Seguretat, amb la finalitat de facilitar l'ús del DNI electrònic en el Sistema   RED , i agilitzar els tràmits necessaris per a l'obtenció ordenada del mateix per part dels usuaris d'aquest Sistema.

Per a això el Conveni contempla que el procés d'expedició extraordinària de DNIe  es faça per província.

La primera província en la qual es durà a terme aquesta expedició extraordinària de DNIe, serà a Saragossa, a la capital de la qual es farà un pilot per a comprovar el correcte funcionament del  DNIe   en el Sistema   RED . Això permetrà avaluar tots els aspectes recollits en el Conveni i determinar la manera més efectiva i eficient de dur a terme l'expedició extraordinària de documents.

Per tant, els primers usuaris del Sistema   RED , que es beneficiaran del procés extraordinari d'expedició de  DNI   electrònic, seran els usuaris tant principals com secundaris gestionats per la Direcció Provincial de Saragossa.

La data de començament del pilot serà el 27 d'abril de 2007.

Aquesta experiència pilot serà un reflex exacte del procediment que, si escau, s'establirà per a la resta d'àmbits geogràfics. Una vegada es coneguen els terminis del procediment extraordinari d'expedició per a la resta de les províncies, es comunicarà oportunament a través de Butlletins de Notícies  RED. .

 El Conveni afectarà als Usuaris del Sistema  RED de la següent manera:

 • Usuaris actuals del Sistema  RED

  Es posarà en marxa un procés extraordinari d'emissió de DNI electrònic per àmbit geogràfic per a tots els usuaris del Sistema   RED .

  Es farà una comunicació als autoritzats del Sistema   RED implicats, i s'habilitarà un servici de Cita Prèvia perquè en cas de voler acollir-se a aquest procés, puguen escollir el dia i hora per a l'expedició del seu  DNI  electrònic.

  Durant aquest procés extraordinari, les Comissaries de Policia assignaran recursos específics per a l'emissió de  DNI   electrònic a usuaris del Sistema   RED que permetrà que l'emissió siga el més ràpida i còmoda possible.
   
  Tots els usuaris que s'acullen a aquest procés extraordinari podran obtenir de forma gratuïta el lector de targetes necessari per a la utilització del  DNI  electrònic.

 • Nous Usuaris del Sistema   RED

  Durant el període de vigència del Conveni en un àmbit geogràfic, totes les altes de nous usuaris del Sistema   RED , a més d'obtindre el Certificat SILCON, tindran la possibilitat de beneficiar-se del procés extraordinari d'expedició del DNI  electrònic, i podran agilitzar la seua obtenció, utilitzant el Servici de Cita Prèvia. Així mateix, a aquests usuaris se'ls proporcionarà un lector de targetes gratuïtament per a accedir amb el   DNI  electrònic.


Tancat el procés extraordinari en un determinat àmbit geogràfic, l'expedició del   DNIe   tant a nous usuaris del Sistema  RED com a usuaris que no s'acolliren al procés extraordinari, serà feta dins de l'horari ordinari d'atenció al públic dels centres habilitats per a això.

La utilització del  DNIe   en aquest Sistema, no implica cap canvi en les seues funcionalitats, afectant únicament al procediment d'autenticació de l'usuari. No obstant això, els usuaris amb  DNI electrònic podran continuar utilitzant el Certificant SILCON, ja que el Sistema   RED permetrà l'autenticació per qualsevol d'aquests dos mitjans.


1. Què és el DNI Electrònic?

El Document Nacional d'Identitat electrònic és el document que acredita físicament i digitalment la identitat personal del seu titular i permet la signatura electrònica de documents.
El seu principal avantatge és que, a més d'identificar l'usuari davant tercers, permet la signatura electrònica. El nou   DNI  aporta seguretat, rapidesa, comoditat i la immediata realització de tràmits administratius i comercials a través de mitjans telemàtics.   

Presenta un xip electrònic que conté les mateixes dades que apareixen impresos en la targeta (dades personals, fotografia, signatura digitalitzada, empremta dactilar digitalitzada) juntament amb els certificats d'autenticació i de signatura electrònica.

Els certificats electrònics reconeguts incorporats a aquest tindran un període de vigència de 30 mesos. Passat aquest temps, es podrà sol·licitar l'expedició de nous certificats reconeguts, mantenint la mateixa targeta del Document Nacional d'Identitat mentre el document continue vigent.

Mitjançant el  DNI electrònic podrem garantir la identitat dels interlocutors d'una comunicació telemàtica, ja siga per a intercanvi d'informació, accés a dades, compra per Internet, realització de tràmits amb les entitats financeres i administracions públiques. Igualment, permet gestionar millor l'accés a l'espai de treball, a l'ordinador personal i a la informació que continga.

Es pot obtenir més informació sobre el  DNI  electrònic a través de la següent pàgina pertanyent al Ministeri de l'Interior: http://www.dnielectronico.es


2. Passos que s'ha de seguir per a l'obtenció del DNI electrònic

 • Sol·licitud i Obtenció del  DNI electrònic

  Els usuaris hauran de connectar-se al Sistema   RED En línia amb el seu Certificat SILCON, i dins de l'opció "Gestió de Certificats", accedir a l'apartat "Sol·licitud de Cita Prèvia", (aquesta opció només estarà activa per als usuaris que en cada moment estiguen afectats pel seu àmbit geogràfic al procediment extraordinari d'obtenció del  DNIe )  des del qual podran seleccionar el dia i l'hora per a l'expedició del seu DNI electrònic. Posteriorment podran consultar la cita des d'aquesta pàgina, modificar-la i fins i tot anul·lar-la.

  Per a més informació, consulteu el "Manual d'usuario de cita prèvia"

 • Personació física

  L'usuari haurà de personar-se físicament en la Comissaria de Policia, el dia i l'hora seleccionats a través de la Cita Prèvia.

  Hi hauran d'aportar la documentació necessària per a l'obtenció del   DNI  electrònic, tal com apareix en l'adreça següent:  http://www.dnielectronico.es/obtencion_del_dnie/

  El DNI electrònic s'expedirà en el moment.

 • Obtenció del lector de targetes

  Tots els usuaris participants en el procés extraordinari d'obtenció del  DNI  electrònic rebran de forma gratuïta un lector de targetes.

  Per a això, una vegada obtingut el  DNI  electrònic, li l'entregaran en la mateixa comissaria de Policia.

 • Obtenció del programari necessari

  El programari necessari per a la utilització del Sistema    RED amb el   DNI electrònic és el següent:


3. Utilització del DNI electrònic en el Sistema RED

Consulteu el "Manual d'utilització del DNI electrònic en el Sistema RED"


4. Gestió d'incidències

Els usuaris amb  DNI electrònic, hauran de comunicar les incidències sorgides durant la seua utilització en el Sistema   RED , a la seua Unitat d'Atenció a l'Usuari corresponent.

Butlletí de notícies RED 2007_5 (Format PDF)


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Butlletí de Notícies RED 2007_5 Descargar documento Butlletí de Notícies RED 2007_5. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,52 KB) 26/04/2007
Complementary Content
${loading}