Obtención do Número da Seguridade Social / Afiliación

Procedemento

Información xeral


Obxecto:

O Número da Seguridade Social identifica ao cidadán nas súas relacións coa Seguridade Social.

Que é o sistema da Seguridade Social

Suxeitos:
  • Todo cidadán.
  • O empresario, para todo traballador que ingrese ao seu servizo e non dispoña de número da seguridade social.
  • As Direccións Provinciais da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Administracións asignarano cando incumpran a súa obriga os traballadores ou empresarios.
Impresos:

Modelo TA1

Documentación:
  • Documento Nacional de Identidade
  • Tarxeta de Estranxeiro ou Pasaporte.
Onde tramitalo:

Na Administración da Tesourería Xeral da Seguridade Social na que radique o domicilio do cidadán ou onde estea domiciliada a empresa en que presta servizos o traballador. Se dispón dun certificado dixital pode acceder ao servizo Asignación de número da Seguridade Social na Sede Electrónica.

Prazos:

Deberá solicitarse con carácter previo á solicitude da súa afiliación e alta ou á solicitude de calquera prestación ou servizo.

Outros datos de interese:

O Número da Seguridade Social transfórmase en Número de Afiliación no momento no que o cidadán comeza unha actividade laboral determinante de inclusión no Sistema da Seguridade Social.

Características da Afiliación:

  • É obrigatoria para as persoas incluídas no Sistema a efectos de dereitos e obrigacións.
  • É única e xeral para todos os Réximes do sistema.
  • Esténdese a toda a vida das persoas comprendidas no Sistema.
  • É exclusiva.

Preguntas máis frecuentes

Complementary Content
${loading}