Compte general del sistema de la Seguretat Social

D'acord amb l'article 125.3.i), la Intervenció General de la Seguretat Social elabora el compte general del sistema de la Seguretat Social per enviar-lo al Tribunal de Comptes abans del 31 d'octubre de l'exercici següent.

Complementary Content
${loading}