INGRÉS MÍNIM VITAL: EL TERMINI DE SOL·LICITUD S’INICIA EL 15 DE JUNY DE 2020

El termini per sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital comença dilluns 15 de juny de 2020.

Per donar temps que els interessats puguin disposar de la informació i la documentació necessàries i evitar la pèrdua de drets, les sol·licituds presentades durant els tres primers mesos (fins al 15 de setembre de 2020) tindran, si són aprovades, efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020, sempre que els requisits es compleixin en aquesta data. En cas de no complir-los en aquesta data, els efectes econòmics es fixaran el dia primer del mes següent a aquell en què es compleixin els requisits.

Tingueu en compte que, atesa la situació sanitària, els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social romanen tancats al públic, de manera que us recomanem que utilitzeu, a partir del 15 de juny de 2020, els serveis electrònics de la Seu electrònica de la Seguretat Social per presentar les sol·licituds.

Complementary Content
${loading}