Ingrés Mínim Vital

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

5. Què passa si he oblidat enviar, amb la sol·licitud, algun document necessari?

Des de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ens posarem en contacte amb vosté per a indicar-li la documentació necessària per a resoldre la seua sol·licitud i donar-li un termini per a presentar-la.

Per a agilitar les gestions, és molt important que ens indique en la sol·licitud un número de telèfon o adreça electrònica per a poder comunicar-nos amb vosté, a més de l’adreça del seu domicili habitual.


11. Tots els membres de la unitat de convivència han de tindre residència legal a Espanya?

Sí, tant si es tracta d’un beneficiari individual com dels membres d’una unitat de convivència, tots han d’acreditar residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant almenys l’any anterior a presentar la sol·licitud, excepte:

  • Els menors incorporats a la unitat de convivència per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
  • Les dones víctimes de violència de gènere.

12. Perd la meua condició de resident a Espanya si viatge a l’estranger?

La residència habitual a Espanya es manté encara que hi haja estades a l’estranger que no superen els 90 dies cada any natural o siguen degudes a causes justificades de malaltia.

L’eixida i estada a l’estranger de qualsevol membre de la unitat de convivència s’ha de comunicar prèviament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per a indicar-ne la duració.

L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’INSS les absències o desplaçaments  superiors a tres mesos donaran lloc a la suspensió del pagament de la prestació, sense perjuí que comporte les sancions oportunes i l’obligació de reintegrar les prestacions percebudes.

13. Com es paga la prestació?

El pagament de la prestació és mensual i s’efectua per transferència bancària a un compte del titular de la prestació.

L’ingrés mínim vital és intransferible. No es pot oferir en garantia d’obligacions, ni ser objecte de cessió total o parcial, compensació o descompte, retenció o embargament, llevat de les compensacions que es puguen fer en els pagaments per l’INSS en cas d’haver percebut quanties superiors a les que correspongueren d’acord amb els criteris i requisits de fixació dels imports a percebre.

16. Si soc beneficiari de l’ingrés mínim vital, he de pagar l’aportació per als medicaments?

No, les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital es troben exemptes de l’aportació dels usuaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.


Complementary Content
${loading}