Familia-prestazioak

Guraso bakarreko familia batean, ama seme-alabekin bizi denekoan, kontuan hartzen dira aitaren diru-sarrerak ardurapean den seme-alabagatiko diru-laguntzarako eskubidea izateko?

Kargura den seme-alabagatiko prestazioa sarreren muga zehatza ez gainditzearen araberakoa da; kasu honetan, familia unitatean bizi den aita edo amaren diru-sarrerak baino ez dira hartuko kontuan.

Nulitate, banantze edo dibortzio kasuetan, osabidezko pentsioa hartzen da kontuan ezkontidearentzat, ebazpen judizialean zehaztutakoa.

Pertsona bat seme-alabak ardurapean izateagatik prestazio bat jasotzen ari bada, jarraituko du al du jasotzen prestazioa seme-alabak lanean hasi eta soldata bat jasotzen hasten badira?

Seme-alaba edo atotsitako adingabekoa onuradunaren kargura dagoela kontuan hartuko da, nahiz eta irabazizko lana egiten duenean, norbere edo inoren kontura, beti ere laguntzaren onuradunarekin elkarbizi bada eta honen lan-etekinak urteko zenbaketan, indarrean den lanbide arteko gutxieneko soldataren  % 100 gainditzen ez duenean.

Seme-alabaren diru-sarrerek aurreko paragrafoan adierazitakoa gaindituko balute, prestazioa iraungi egingo litzateke eragilearen onuradunarekiko menpekotasuna eten egingo litzateke eta.

Gizarte Segurantzan kotizatutzat ematen da amatasun bajaren ondoren seme-alaba zaintzeko 6 hileko eszedentzia aldia?

Kotizatutzat joko den epea seme-alabak edo abegi hartutako adingabeak zaintzeko langileak hartutako eszedentzia epearen lehen 3 urteei dagokiena izango da, Langileen Estatutuaren 46.3 |art.-ak  xedatutakoarekin bat.
 
Aurreko ataletan zehaztutako epeak osorik erabili ezean, benetan erabilitako epea bakarrik joko da kotizatutzat.

Espainiatik kanpo jaiotako bi haur adoptatzen badira, adopzio anitzagatiko prestaziorako eskubiderik ba al dago?

Adpozio anitzagatiko prestaziorako eskubidea izateko, atzerrian jaio edo adoptatu baina seme-alaba Espainiako lurraldean bizi den familia-unitateren batean berehala integratu dela egiaztatzen denean ulertuko da jaiotza edo adopzioa Espainian gertatu dela.

 
Complementary Content
${loading}