Familia-prestazioak

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Guraso bakarreko familia batean, ama seme-alabekin bizi denekoan, kontuan hartzen dira aitaren diru-sarrerak ardurapean den seme-alabagatiko diru-laguntzarako eskubidea izateko?

Kargura den seme-alabagatiko prestazioa sarreren muga zehatza ez gainditzearen araberakoa da; kasu honetan, familia unitatean bizi den aita edo amaren diru-sarrerak baino ez dira hartuko kontuan.

Nulitate, banantze edo dibortzio kasuetan, osabidezko pentsioa hartzen da kontuan ezkontidearentzat, ebazpen judizialean zehaztutakoa.

Pertsona bat seme-alabak ardurapean izateagatik prestazio bat jasotzen ari bada, jarraituko du al du jasotzen prestazioa seme-alabak lanean hasi eta soldata bat jasotzen hasten badira?

Seme-alaba edo atotsitako adingabekoa onuradunaren kargura dagoela kontuan hartuko da, nahiz eta irabazizko lana egiten duenean, norbere edo inoren kontura, beti ere laguntzaren onuradunarekin elkarbizi bada eta honen lan-etekinak urteko zenbaketan, indarrean den lanbide arteko gutxieneko soldataren  % 100 gainditzen ez duenean.

Seme-alabaren diru-sarrerek aurreko paragrafoan adierazitakoa gaindituko balute, prestazioa iraungi egingo litzateke eragilearen onuradunarekiko menpekotasuna eten egingo litzateke eta.

Gizarte Segurantzan kotizatutzat ematen da amatasun bajaren ondoren seme-alaba zaintzeko 6 hileko eszedentzia aldia?

Kotizatutzat joko den epea seme-alabak edo abegi hartutako adingabeak zaintzeko langileak hartutako eszedentzia epearen lehen 3 urteei dagokiena izango da, Langileen Estatutuaren 46.3 |art.-ak  xedatutakoarekin bat.
 
Aurreko ataletan zehaztutako epeak osorik erabili ezean, benetan erabilitako epea bakarrik joko da kotizatutzat.

Complementary Content
${loading}