Atur

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

1. De quines mesures específiques de protecció per atur disposen els treballadors afectats per ERTO?

  • Del reconeixement del dret a la prestació contributiva per atur, encara que manquin del període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això.

  • No computarà el temps en què es percebi la prestació d’atur de nivell contributiu que porti la seva causa immediata en les circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

2. Què passa amb les persones treballadores afectades si en el moment de l’adopció de la decisió empresarial tenen suspès un dret anterior a prestació o subsidi d’atur?

Igualment se’ls reconeixerà un nou dret a la prestació contributiva per atur.

3. Amb quina quantia es reconeixerà el nou dret a la prestació contributiva per atur?

La quantia serà el 70 % de la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, si no n’hi ha, del període de temps inferior immediatament anterior a la situació legal d’atur, treballats a l’empara de la relació laboral afectada per les circumstàncies extraordinàries que han originat directament la suspensió del contracte o la reducció de la jornada de treball.

4. Amb quina durada es reconeixerà el nou dret a la prestació contributiva per atur?

La durada de la prestació s’estendrà fins a l’acabament del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball que s’origina.

5. Per a persones sòcies treballadores de cooperatives, hi ha alguna protecció específica?

S’acorden les mateixes mesures que per a treballadors afectats per un ERTO a aquelles persones que tinguin la condició de sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives que hagin cotitzat per atur.

6. S’atorga alguna protecció específica per als treballadors fixos discontinus?

Als treballadors i treballadores fixos discontinus que hagin vist suspesos els seus contractes de treball com a conseqüència de l’impacte de la COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver-se presentat aquesta circumstància extraordinària, haguessin estat d’activitat, se’ls reposarà la prestació d’atur fins a 90 dies  quan tornin a trobar-se en situació legal d’atur.

8. Què passa amb les sol·licituds d’alta inicial o represa de la prestació i el subsidi d’atur si es realitzen fora dels terminis establerts legalment?

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries, no implicarà que es redueixi la durada del dret a la prestació corresponent.

9. Què he de fer si soc beneficiari de subsidi d’atur i he de presentar una sol·licitud de pròrroga juntament amb la documentació acreditativa del manteniment dels requisits d’accés?

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries es prorrogarà d’ofici per l’entitat gestora, per la qual cosa l’interessat no haurà de presentar la sol·licitud de pròrroga.

Tal com estableix la disposició final desena del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, aquesta mesura es mantindrà en vigor fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l’estat d’alarma, tret que el Govern decideixi prorrogar-lo mitjançant reial decret llei. Per tant, fins que transcorri un mes des de la data d’acabament de l’estat d’alarma, l’ISM prorrogarà d’ofici tots els subsidis susceptibles de pròrroga, sempre que el dret semestral previ s’hagi exhaurit després del dia 31 de gener.

Transcorregut el mes següent a l’acabament de l’estat d’alarma, els beneficiaris han de presentar la sol·licitud de la pròrroga del subsidi en els termes establerts a l’article 276.2 del TRLGSS.

10. Què he de fer si soc perceptor del subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys i he de presentar davant de l’entitat gestora la declaració de rendes?

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries, no s’interromprà el pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social encara que la presentació de la preceptiva declaració anual de rendes es realitzi fora del termini establert legalment.

Tal com estableix la disposició final desena del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, aquesta mesura es mantindrà en vigor fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l’estat d’alarma, tret que el Govern decideixi prorrogar-lo mitjançant reial decret llei.

Durant el període assenyalat al paràgraf anterior, el pagament dels subsidis per a majors de 52 anys i la cotització a la Seguretat Social es mantindrà per l’ISM, encara que els seus beneficiaris no realitzin la declaració anual de rendes. Això s’aplicarà a tots aquells subsidis en els quals els dotze mesos des de la data del naixement del dret o des de la data de la seva última represa s’hagin complert el dia 23 de febrer de 2020 o posteriorment.

Transcorregut el període esmentat, les persones beneficiàries del subsidi per a majors de 52 anys han de presentar la declaració anual de rendes en els termes establerts a l’article 276.3 del TRLGSS. En el cas d’aquelles persones que haguessin hagut de presentar la declaració durant la vigència de l’estat d’alarma, se’ls citarà per formalitzar la declaració.

11. M’he d’inscriure com a demandant d’ocupació per sol·licitar la prestació o subsidi d’atur si no estic en un ERTO?

Els serveis autonòmics d’ocupació estan adoptant mesures per permetre la inscripció telefònica o per canal web. Comproveu les instruccions del servei públic d’ocupació de la a comunitat autònoma per a la renovació o l’alta de la demanda d’ocupació.

12. Quina és l’entitat gestora competent?

Depenent del règim de seguretat social en què es trobi, serà el SEPE o l’ISM per als treballadors del mar.

7. Com se sol·licita la prestació d’atur

14. Com comunicar les modificacions ERTO

A continuació, trobareu una Guia Bàsica per comunicar les MODIFICACIONS  que es realitzin sobre els ERTO, degudes a la incorporació progressiva de l’activitat:

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Guía Básica Modificaciones Medidas ISM Descargar documento Guía Básica Modificaciones Medidas ISM. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,590 KB) 21/05/2020
Esquema cuadro variaciones ERTE Descargar documento Esquema cuadro variaciones ERTE. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,275 KB) 21/05/2020

13. Puc donar de baixa de l’ERTO algun treballador que hi era inclòs?

Sí, així que es vagin incorporant al treball, els podeu donar de baixa de l’ERTO, però mantenint-los en l’ocupació.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Guía básica FIN ERTE Descargar documento Guía básica FIN ERTE. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,507 KB) 27/04/2020
Guía básica BAJAS ERTE Descargar documento Guía básica BAJAS ERTE. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,506 KB) 27/04/2020
Complementary Content
${loading}