Sol·licituds i comunicació de dades

Quines dades ha de comunicar el pensionista a la seva entitat gestora?

El pensionista ha de comunicar a la seva entitat gestora, dins dels 30 dies següents, aquestes variacions:

  • Canvis de domicili: residència habitual o fiscal.
  • Inici d'activitats laborals.
  • Canvis en la situació econòmica: rendes de treball, reconeixement i/o cobrament d'altres Prestacions o pensions nacionals o estrangeres, o un altre tipus de rendes.
  • Canvis de la situació familiar: estat civil, naixements, defuncions...

Igualment, i sempre abans de l'1 de març de cada any, els pensionistes que tinguin assignats complements per mínims en la seva pensió  i que hagin obtingut ingressos bruts per rendes de treball, capital o altres conceptes (superiors a la quantia que anualment s'estableixi), han de presentar declaració expressa de tots aquests.

Per notificar aquests canvis, el pensionista té a la seva disposició una sèrie de formularis que pot trobar en aquesta pàgina web. Un cop emplenat i signat el formulari, es pot enviar per correu ordinari o  bé presentar-lo a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social  (CAISS).

Com notificar els canvis d'entitat bancària i de domicili?

Per notificar aquests canvis, el pensionista té a la seva disposició un formulari denominat "Modificació de dades bancàries i de domicili".

Un cop emplenat i signat el formulari, es pot enviar per correu ordinari o  bé presentar-lo a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).

 

Es necessari comunicar la defunció del pensionista?

S'ha de comunicar la defunció en tot cas, i s'ha d'aportar el certificat de defunció del pensionista, a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).

 

Com obtenir un certificat per a acreditar que es percep o no una pensió de la Seguretat Social?

  • Si disposeu d'un Certificat digital, podeu obtenir directament el certificat que acredita que percebeu pensió o, si escau, que no figureu com a titular de pensió pública a través del servei de Seu electrònica, anomenat "Percepció de pensions públiques".

Com es pot obtenir informació relacionada amb la sol·licitud de prestació presentada?

  • Si disposeu d'un Certificat digital, la persona interessada pot obtenir directament la informació sobre l'estat en què es troba la seva sol·licitud de prestació a través del servei de la Seu electrònica, anomenada "Com va la meva prestació?".
Complementary Content
${loading}