Preskripzioa-Iraungitzea

Noiz sortzen da Gizarte Segurantzako prestazioetarako eskubidearen preskripzioa?

Prestazioak jasotzeko eskubidea 5 urteko epean preskribatuko da, prestazioa eragin duen gertaera jazo ondorengo egunetik aurrera zenbatuta, alde batera utzi gabe aitorpenaren ondorioak eskaera egin aurreko hiru hilabeteetatik aurrera ematen badira.

Erretiro, alarguntza, zurztasun eta familiartekoen aldeko prestazioak ez dira preskribitzen.

Iraungitzen al dira Gizarte Segurantzako prestazioak?

Aitortutako prestazioak jasotzeko eskubidea iraungitzen da eraginkor ez egin ondorengo urtean:

  • Prestazioak oroharreko prezioan eta behin bakarrik badira, urtebetean iraungiko dira, interesatuari emango zaizkiola jakinarazi ondorengo egunetik hasita.

  • Aldian-aldian ordaintzen diren prestazioak badira, hileroko bakoitza jasotzeko eskubidea iraungitzen da, haiek bukatzen diren ondorengo urtean.
Complementary Content
${loading}