Certificats electrònics

1. Què he de fer si necessite obtindre un certificat electrònic o el meu certificat ha caducat després del 14 de març?

L'informem que les autoritats de certificació estan analitzant la possibilitat de renovació telemàtica de certificats que han caducat després del 14 de març i l’ús de mitjans de registre no presencial, basats en videoidentificació.  Això eliminaria l’obligació de personar-se en una oficina per a l’obtenció del certificat o per a la seua renovació si este ha caducat. Consulte la pàgina web de les autoritats de certificació admeses.
La FNMT permet la renovació en línia de certificats de persona física que han caducat a partir del 14 de març.

2. El meu certificat electrònic caducarà pròximament, què he de fer?

En virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, les entitats certificadores estan eliminant la restricció que requeria la personació física cada cinc anys per poder renovar un certificat i n’estan permetent la renovació en línia.
Consulte la pàgina web de l’entitat emissora del seu certificat i renove'l abans que caduque per continuar accedint sense problema als servicis electrònics de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}