Certificats electrònics

1. Què he de fer si necessito obtenir un certificat electrònic o el meu certificat ha caducat després del 14 de març?

Us informem que les autoritats de certificació estan analitzant la possibilitat de renovació telemàtica de certificats que han caducat després del 14 de març i l’ús de mitjans de registre no presencial, basats en videoidentificació.  Això eliminaria l’obligació de personar-se en una oficina per a l’obtenció del certificat o per a la seva renovació si aquest ha caducat. Consulteu la pàgina web de les autoritats de certificació admeses.
La FNMT permet la renovació en línia de certificats de persona física que han caducat a partir del 14 de març.

2. El meu certificat electrònic caducarà pròximament, què he de fer?

En virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, les entitats certificadores estan eliminant la restricció que requeria la personació física cada cinc anys per poder renovar un certificat i n’estan permetent la renovació en línia.
Consulteu la pàgina web de l’entitat emissora del vostre certificat i renoveu-lo abans que caduqui per continuar accedint sense problema als serveis electrònics de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}