Recaptació per via executiva

Es pot embargar un salari per deute amb la Seguretat Social?

El salari mínim interprofessional és inembargable. No obstant això, els salaris, sous, jornals, retribucions o pensions que siguen superiors al salari mínim interprofessional s'embargaran d'acord amb l'escala següent:

  • Per a la primera quantia addicional fins la que suposa l'import del doble del salari mínim interprofessional, el 30%.
  • Per a la quantia addicional fins a l'import equivalent a un tercer salari mínim interprofessional, el 50%.
  • Per a la quantia addicional fins a l'import equivalent a un quart salari mínim interprofessional, el 60%.
  • Per a la quantia addicional fins a l'import equivalent a un cinqué salari mínim interprofessional, el 75%.
  • Per a qualsevol quantitat que excedisca a l'anterior quantia, el 90%.

Com es pot participar en les subhastes de la Seguretat Social?

Les subhastes de béns embargats que realitza la Tresoreria General de la Seguretat Social es poden consultar en l'aplicació Subhastes d'esta mateixa pàgina Web.

Complementary Content
${loading}