Onuradunak / Baldintzak

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Amatasun biologikoa. Zer baldintza bete behar ditu beste gurasoak erditzearen ondorengo atsedenaldiaren zati bat hartu ahal izateko?

  • Izaera orokorreko baldintzak eskatzen dira, eta ama Gizarte Segurantzaren Sisteman alta egoeran egotea.

  • Horrez gain, atsedenaldiaren hasieran, amak beste gurasoari eman behar dio erditze ondorengo atsedenaldiaren zati zehatz eta etengabe bat hartzeko aukera, biak aldi berean edo bata bestearen ondoren, eta hartaz gozatzen jarraitu ahal izango du, nahiz eta amak lanean hasi behar duenean oraindik aldi baterako ezintasunean egon. Amak aukera hori baliogabetu dezake idatzi bat aurkeztuta INSSren Zuzendaritza probintzialean, aukera hori aplikatzea ezinezko egiten duen zerbait gertatuz gero, hala nola aitaren falta, gaixotasuna edo istripua, familia uztea, banantzea edo antzeko beste arrazoi batzuk direla eta.

  • Prestazioa ematean, bakoitzari dagokion zenbatekoa emango zaio.

Amatasun biologikoa. Amak lanik egiten ez badu, beste gurasoak prestazioa erabil dezake?

Amak lanik egiten ez duen kasuetan, Gizarte Segurantzako sistemaren araubidean  sartuta ez badago, ezin izango dio beste gurasoari eman amatasun atsedenaren zati bat hartzeko eskubidea.

Alabaina, ama hiltzen bada (lana egiten zuen edo ez kontuan hartu gabe), beste gurasoak amatasunagatiko prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea izango du atseden aldi osoan; betiere, horretarako ezarritako baldintzak betetzen baditu.

Amatasun biologikoa. Amak ez balu ordaindutakoaren araberako prestazioa jasotzeko eskubiderik, gutxieneko kotizazio-aldia ziurtatu ez duelako, jaso al dezake beste gurasoak?

Bai. Ama langileak ez badu betetzen eskatutako gutxieneko kotizazio-aldia, eta ordaindutakoaren araberakoa ez den diru-laguntza aitortzen bazaio, beste gurasoak, amaren ordez, ordaindutakoaren araberako diru-laguntza jaso ahal izango du dagokion atsedenaldian, betiere ordaindutakoaren araberakoa ez den diru-laguntzaren iraupena eta goratzea (amari legokiokeena) kenduta eta eskatutako  baldintzak ziurtatzen baditu.

Atsedenaldia beste gurasoari uzteko aukera amak eskatu beharko du atsedenaldiaren hasieran.

Amatasun biologikoa. Ama erditzean hiltzen bada, zer eskubidek babesten dute beste gurasoa?

Ama erditzean edo erditu ondoren hiltzen bada, beste gurasoak atsedenaldi osoari dagokion prestazioa jaso ahal izango du, edo hartzeko gelditzen den zatiari dagokiona, erditze-egunetik zenbatzen hasita, amak erditu aurretik jasota izan lezakeen zatia kendu gabe, betiere eskatutako baldintzak ziurtatzen baditu eta ama Gizarte Segurantzaren sisteman sartuta egongo ez balitz ere.

Adopzioa edo harrera. Amak lanik egiten ez badu, hartu al dezake beste gurasoak amatasun-atsedena?

Kasu horretan, norbanakoaren eskubide bat denez, hura gozatzea ez dago amari mugatuta. Hortaz, amatasuneko, adopzioko edo harrerako diru-laguntzaren onuradunak izango dira dagozkien atsedenak hartzen dituzten langileak, haien sexua edozein dela ere, betiere ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Adopzioa edo harrera. Zer adin izan behar du adoptatutako adin txikikoak, amatasun-prestazioa jasotzeko eskubidea izateko?

6 urtetik beherakoak izango dira, edo 6 urtetik gorako adin txikikoak, honako kasu hauetan: % 33ko edo gehiagoko ezintasunen bat badute, edo, baldintza bereziak eta esperientzia pertsonalak direla eta, edo atzerritik datozelako, gizartean eta familian txertatzeko arazo bereziak badituzte. Baldintza horiek dagokion autonomia-erkidegoan eskumena duten gizarte-zerbitzuek ziurtatu beharko dituzte.

Amatasuna lanaldi partzialean. Nor dira onuradunak?

Amatasun-atsedenean dauden besteren konturako langileek lanaldi osoan edo partzialean egin dezakete hori. Eskubidea bi guraso, adoptatzaile edo hartzaileetako edozeinek erabil dezake, biek aldi berean edo bata bestearen ondoren.

Ezinbestekoa izango da aurrez enpresaburuaren eta langilearen artean adostea. Akordio hori dagokion atsedenaldiaren hasieran nahiz geroago egin daiteke, eta atsedenaldi osoari zein haren zati bati eragin diezaioke. Akordioa egin ondoren, hitzartutako erregimena enpresaburuaren eta eragindako langilearen arteko beste akordio batez baino ezingo da aldatu; langilearen ekimenez egingo da aldaketa, eta haren osasunari edo adin txikikoarenari eragiten dieten arrazoien ondorioz.

Halaber, norberaren konturako langileek lanaldi partzialeko amatasun-atsedena har dezakete, eta horren ondorioetarako, laguntzak jasotzea eta jardueraren murrizketa % 50ean bakarrik egin ahalko dira. Modalitate hori aitortzeko, interesatuek erakunde kudeatzaileari jakinarazi beharko diote zer erregimenetan egingo den atsedenaldia, dagokion prestazioa eskatzen duten unean.

Hala ere, erditzeari dagokionez, amak ezingo du atseden-modalitate hori erabili erditu ondorengo 6 asteetan, nahitaez atseden hartzekoak izango baitira.

Complementary Content
${loading}