Pentsiodunak

Eskaerak eta datuen jakinarazpena


Bateraezintasunak-Bateragarritasunak:


Preskripzioa / Iraungipena


Pentsioak jasotzea eta ordaintzea


PFEZgatiko atxikipenak- Pentsioaren enbargoa    Bidegabe jasotako pentsioen ordainketa    Pentsioen errebalorizazioa-Gutxienengoengatiko osagarriak     
    Complementary Content
    ${loading}