Recadación por vía executiva

Pódese embargar un salario por débeda coa Seguridade Social?

O salario mínimo interprofesional é inembargable. Non obstante, os salarios, soldos, xornais, retribucións ou pensións que sexan superiores ao salario mínimo interprofesional embargaranse conforme á seguinte escala:

  • Para a primeira contía adicional ata a que supoña o importe do dobre do salario mínimo interprofesional, o 30%.
  • Para a contía adicional ata o importe equivalente a un terceiro salario mínimo interprofesional, o 50%.
  • Para a contía adicional ata o importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, o 60%.
  • Para a contía adicional ata o importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, o 75%.
  • Para calquera cantidade que exceda da anterior contía, o 90%.

Como participar nas poxas da Seguridade Social?

As poxas de bens embargados que realiza a Tesourería Xeral da Seguridade Social pódense consultar na aplicación Poxas desta mesma páxina Web.

Complementary Content
${loading}