Recaptació per via executiva

Es pot embargar un salari per deute amb la Seguretat Social?

El salari mínim interprofessional és inembargable. No obstant això, els salaris, sous, jornals, retribucions o pensions que siguin superiors al salari mínim interprofessional s'embargaran d'acord amb la següent escala:

  • Per a la primera quantia addicional fins la que suposi l'import del doble del salari mínim interprofessional, el 30 %.
  • Per a la quantia addicional fins l'import equivalent a un tercer salari mínim interprofessional, el 50 %.
  • Per a la quantia addicional fins l'import equivalent a un quart salari mínim interprofessional, el 60 %.
  • Per a la quantia addicional fins l'import equivalent a un cinquè salari mínim interprofessional, el 75 %.
  • Per a qualsevol quantitat que excedeixi de la quantia anterior, el 90 %.

Com participar en les subhastes de la Seguretat Social?

Les subhastes de béns embargats que realitza la Tresoreria General de la Seguretat Social es poden consultar en l'aplicació Subhastes d'aquesta mateixa pàgina web.

Complementary Content
${loading}