Devolució d'Ingressos Indeguts

Els responsables o obligats a cotitzar o al pagament d'altres deutes amb la Seguretat Social tenen dret a la devolució total o parcial de l'import dels ingressos efectuats per error.

Si disposa d'un certificat digital, pot presentar la sol·licitud a través del tràmit Devolució d'Ingressos Indeguts Règim General i Assimilats, situat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social, o dirigint-se a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent al domicili de l'obligat al pagament. En cas que este tinga autoritzada la gestió centralitzada en una Administració, esta serà la competent.

El formulari de sol·licitud de devolució es troba a la seua disposició en esta pàgina web, en la ruta d'accés següent:

Empresaris/Treballadors > Cotització/Recaptació > Àrea informativa > Recaptació de quotes > Devolució d'ingressos indeguts

Complementary Content
${loading}