Devolució d'Ingressos Indeguts

Els responsables o les persones obligades a cotitzar o al pagament d'altres deutes amb la Seguretat Social tenen dret a la devolució total o parcial de l'import dels ingressos efectuats per error.

Si disposeu d'un certificat digital, podeu presentar la sol·licitud a través del tràmit Devolució d'Ingressos Indeguts Règim General i Assimilats, situat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social, o adreçant-vos a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent al domicili de l'obligat al pagament. En cas de tenir centralitzada la gestió en una administració en concret, aquesta administració serà la competent.

El formulari de sol·licitud de devolució està a la vostra disposició en aquesta pàgina web, a la ruta d'accés següent:

Empresaris/Treballadors > Cotització/Recaptació > Àrea informativa > Recaptació de quotes > Devolució d'ingressos indeguts

Complementary Content
${loading}